Kỹ thuật trồng cà chua/ Phạm Hồng Cúc.

Cây cà chua

 Kỹ thuật trồng cà chua/ Phạm Hồng Cúc. - H.: Nông nghiệp, 1999. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà chua

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:43:00

Trang liên kết