Kỹ thuật trồng cà và cà chua/ Đường Hồng Dật.

Cây cà chua

 Kỹ thuật trồng cà và cà chua/ Đường Hồng Dật. - H.: Lao động - Xã hội, 2003.

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà và cà chua

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:44:00

Trang liên kết