Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô/ Hoàng Minh.

Cây cà chua

 Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô/ Hoàng Minh. - H.: Lao dộng - Xã hội, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:46:00

Trang liên kết