Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP

Cây ớt ngọt

 Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.2 : Dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ ... / Nguyễn Xuân Giao.. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP: dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ..

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:53:00

Trang liên kết