Kỹ thuật trồng cà chua, khoai tây, hành tây và tỏi ta/ Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Mỳ. - H.: Nông nghiệp, 1996

Cây hành tây

 Kỹ thuật trồng cà chua, khoai tây, hành tây và tỏi ta/ Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Mỳ. - H.: Nông nghiệp, 1996

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hành tây

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2017-11-27 10:49:00

Trang liên kết