Cây xoài và những điều cần biết/ Phan Thị Hương, Trần Thế Tục, Nguyễn Quang Thạch.

Cây xoài

 Cây xoài và những điều cần biết/ Phan Thị Hương, Trần Thế Tục, Nguyễn Quang Thạch. - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Tài liệu nêu lên những đặc điểm sinh thái, và những thông tin cần thiết cơ bản về trồng trọt và chăm sóc cây xoài

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 11:02:00

Trang liên kết