Hỏi - đáp phòng trừ sâu bệnh, phần cây có múi và nhãn, vải/ Vũ Khắc Nhượng.

Cây nhãn

 Hỏi - đáp phòng trừ sâu bệnh, phần cây có múi và nhãn, vải/ Vũ Khắc Nhượng. - H.: Lao động Xã hội, 2005

Tóm tắt: Hỏi đáp thông tin về phòng trừ sâu bệnh trên cây nhãn, vải

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:33:00

Trang liên kết