Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Phậm, Hữu Huân.
Đề mục:
Công nghệ Chế biến Lâm sản.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2023.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
PHAM HUU HUAN.pdf 3839881 Kb XemTải