Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Nguyễn Thị Mai.
Đề mục:
Kinh tế Nông lâm.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Phạm, Thị Nhiên (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2009.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
NGUYEN THI MAI.pdf 761875 Kb XemTải