Hình bìa
Type:
Khóa Luận
Author:
Nguyễn, Thị Ngoan.
Subject:
Kinh tế Nông lâm.
Publisher:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Contributor:
Lê, Quang Thông (Hướng dẫn).
Date publisher:
2009.
File extension:
pdf
Language:
vie
num view:
4
num down:
0

Content

Tập tin đính kèm

File type File name File size Detail
NGUYEN THI NGOAN.pdf 988576 Kb XemTải