Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Nguyễn, Xuân Trung.
Đề mục:
Phát triển Nông thôn.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Nguyễn, Duyên Linh (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2007.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
8
Lượt tải:
2

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
KLPT000491.pdf 2568478 Kb XemTải