Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Hồ, Ngọc Tùng.
Đề mục:
Phát triển Nông thôn.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Đặng, Thanh Hà (Hướng dẫn).
Ngày xuất bản:
2007.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
6
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
KLPT000492.pdf 2352085 Kb XemTải