V/v phòng, chống dịch covid - 19 tại thư viện

  • 18-05-2021 12:00:00 SA
  • 599
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

THÔNG BÁO

về việc phòng chống dịch Covid - 19 tại Thư viện

            Để phòng chống dịch Covid hiệu quả, kể Từ ngày 18/05/2021 yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc những quy định sau:

- Rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào Thư viện.

- Mỗi khu vực tự học không quá 30 bạn sinh viên. 

- Ngồi giãn cách bàn cách bàn.

- Không ngồi tụ tập đông trên cùng một bàn.

Trân trọng thông báo!


  • Trần Đình Nam