V/v Thời gian mở cửa Thư viện từ 1/8/2022 - 31/8/2022

  • 01-08-2022 12:00:00 SA
  • 41
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


THÔNG BÁO

Về việc Thời gian mở cửa Thư viện Từ 1/8/2022 - 31/8/2022

      - Từ ngày 1/8/2022 - 31/8/2022: Thư viện mở cửa, làm việc trong giờ hành chính.

      - Từ ngày 5/9/2022: Thứ 2 - thứ 6: Từ 7h30 - 21h00

                                           Thứ 7: Từ 7h30 - 11h30

                                           Chủ nhật: Nghỉ

      Trân trọng thông báo!  • Trần Đình Nam