V/v Thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 5/9/2022

  • 05-09-2022 12:00:00 SA
  • 61
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

THÔNG BÁO

Về việc Thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 5/9/2022

      - Từ ngày 5/9/2022: Thư viện mở cửa, làm việc trong giờ hành chính.

      - Thời gian mở cửa phục vụ ngoài giờ trở lại: Thông báo sau.

      Trân trọng thông báo!


  • Trần Đình Nam