Hỏi đáp: Kỹ thuật trồng cà phê, tiêu hạt ( hồ tiêu), điều, sầu riêng/ Phan Kim Hồng Phúc b.s; K.V Ahamed Baveppa.

Cây sầu riêng

 Hỏi đáp: Kỹ thuật trồng cà phê, tiêu hạt ( hồ tiêu), điều, sầu riêng/ Phan Kim Hồng Phúc b.s; K.V Ahamed Baveppa. - [k.đ]: Thanh niên, 2000

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng.

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 09:43:00

Trang liên kết