Kỹ thuật trồng cây trên đất dốc, kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao. Tập 2: cây lê, cây mận, cây đào ăn quả.

Cây mận

  Kỹ thuật trồng cây trên đất dốc, kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao. Tập 2: cây lê, cây mận, cây đào ăn quả. - H.: Lao động Xã hội

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng cây mận trên đất dốc

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:26:00

Trang liên kết