Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái, Chuối - Táo/ Nguyễn Thị Thu Cúc. - Kh.đ: Kh.n., 2002

Cây táo

 Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái, Chuối - Táo/ Nguyễn Thị Thu Cúc. - Kh.đ: Kh.n., 2002

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về biện pháp phòng trừ, chữa trị các bệnh liên quan đến côn trùng và nhện hại trên cây táo, chuối.

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-12-01 09:49:00

Trang liên kết