Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài.

Cây dứa

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng cây đu đủ, dứa theo mô hình trang trại

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:36:00

Trang liên kết