Bệnh đốm mắt chim cây cao su

Bệnh đốm mắt chim cây cao su

 Tên khoa học: Drechslera heveae Petch, Helminthosporium heveae

Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh đốm mắt chim

Nấm Drechslera heveae Petch chỉ gây hại cho cây cao su và chưa có ghi nhận gây hại cho cây khác.

- Bệnh phát tán nhờ gió và nước mưa.

- Bệnh thường phát sinh trên cây trồng hạt và trên cây con khi thời tiết mưa nắng bất thường. Bệnh cũng xảy ra ở vùng đất trũng, đất xấu.

Bệnh đốm mắt chim trên lá cao su

Bệnh đốm mắt chim trên lá cao su

Khả năng gây hại của bệnh đốm mắt chim

Vết bệnh đặc trưng như mắt chim, kích thước 1-3 mm với màu trắng ở trung tâm và viền màu nâu rõ rệt bên ngoài. Trên lá non gây biến dạng và rụng từng lá chét một, trong khi trên lá già vết bệnh tồn tại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của lá. Bệnh ít khi gây chết toàn bộ cây, nhưng làm giảm sinh trưởng.

Biện pháp quản lý bệnh đốm mắt chim

- Chọn giống ít mẫn cảm với bệnh.

- Giữ vệ sinh và tạo độ thông thoáng cho vườn.

Hiện tại chưa có thuốc BVTV đăng ký trong danh mục để phòng trừ bệnh đốm mắt chim hại cao su. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc trừ bệnh trong danh mục trừ bệnh trên cao su có hoạt chất Hexaconazole hay hỗn hợp (Azoxystrobin + Difenoconazole)… chỉ phun trên tán lá non, chu kỳ phun 7 -10 ngày/lần.

Nguồn: syngenta.com.vn

2017-09-26 15:27:00

Trang liên kết