Sâu, dòi đục thân và quả đậu tương

Sâu, dòi đục thân và quả đậu tương

 I. Sâu đục

Tên khoa học: Etiella Zinkenella Treitschke

Họ: Phycitidae

Bộ: Lepidopera

Đặc điểm hình thái sâu đục quả Etiella Zinkenella Treitschke đậu tương (đậu nành):

Loài này chỉ thấy tấn công đậu nành mà không thấy trên các lọai đậu khác. Bướm nhỏ, sải cánh độ 15 mm, màu vàng nâu nên rất tiệp với màu lá đậu khô, hoặc thân và quả đậu sắp chín. Bướm đẻ trứng vào ban đêm, rải rác trên vỏ quả đậu non vừa có hạt phát triển.

Sâu đục quả đậu tương (đậu nành) Etiella Zinkenella Treitschke và biện pháp phòng trừ

Thành trùng, trứng, ấu trùng trong quả đậu nành (Nguồn: Chi cục BVTV An Giang)

Đặc điểm gây hại của sâu đục quả Etiella Zinkenella Treitschke đậu tương (đậu nành):

Sâu nở ra đục ngay vào trong quả đậu tương và ở luôn bên trong ăn dần từ hạt này đến hạt khác. Do đó, thường ít thấy quả đậu tương có lổ đục nhưng khi tách quả ra thì lại thấy có sâu lớn ở bên trong. Sâu có thể ăn cả quả hay chỉ làm mẻ hạt, giảm phẩm chất hạt đậu. Vòng đời lâu độ 1 tháng và giai đọan sâu ăn hạt kéo dài độ 2 tuần. Khi ăn hết quả này sâu thường chui ra ngoài để đục sang quả khác nên loại đậu có quả chùm đóng khít dễ bị thiệt hại nhiều hơn.

Biện pháp phòng trị sâu đục quả Etiella Zinkenella Treitschke đậu tương (đậu nành):

- Nên xuống giống đồng lọat hoặc trồng các giống sớm có chu ky sinh trưởng ngắn để thu hoạch trước cao điểm phát triển của sâu.

- Có thể kết hợp trộn thuốc vi sinh BT với thuốc hóa học có bả độc mau phân hủy. Đối với đậu nành rau thì nên theo dõi mật số bướm mới xâm nhập vào ruộng để có thể phun thuốc sớm diệt bướm hoặc sâu non còn cạp ăn ngoài vỏ quả đậu tương non trước khi đục vào trong quả. Nên thật cẩn thận trong việc chọn lọai thuốc và quyết định có nên phun hay không vì đây cũng là loại đậu ăn quả tươi.

 

- Khi cần thiết, dùng các loại thuốc như MATCH 050EC hoặc PERAN 50EC để phòng trị.

II. Dòi đục

Tên khoa học: Ophiomyia phaseoli Tryon

Họ: Agromyziidae

Bộ: Diptera

Đối tượng gây hại:

+ Ophiomyia phaseoli Tryon: đậu xanh, đủa, cô-ve, trắng, đen..

+ Melanagromyza sojae Zehntner: chỉ cây đậu tương (đậu nành)

Triệu chứng gây hại của Ophiomyia phaseoli Tryon: 

Loài nầy tấn công khi cây còn rất non, vừa có 2 lá tử diệp đầu tiên, nên dễ làm chết cây con khi có từ 2 con dòi trở lên trong một cây.

Đặc điểm hình thái giòi (dòi) đục thân đậu Ophiomyia phaseoli Tryon:

Thành trùng là loại ruồi rất nhỏ, màu đen, thường thấy đậu trên lá non vào buổi sáng. Con cái dùng ống nhọn ở cuối bụng để đẻ từng trứng vào trong mỗi lỗ đục trên mặt lá. Trứng nở sau độ 2 ngày. Ấu trùng đục thành đường hầm ngoằn ngoèo trên mặt lá rồi đục qua cuống để vào thân và đục xuống gốc để làm nhộng trong phần vỏ của gốc cây con. Ấu trùng có 3 tuổi và thời gian phát triển làm hại cây đậu lâu độ 7-10 ngày. Nhộng có hình trụ, màu nâu bóng và kéo dài độ 7 ngày.

Giòi (dòi) đục thân đậu (Ophiomyia phaseoli Tryon, Melanagromyza sojae Zehntner)

Thành trùng, nhộng và ấu trùng giòi (dòi) đục thân đậu Ophiomyia phaseoli Tryon

(Nguồn: http://www.ento.csiro.au/aicn/name_s/b_2936.htm)

Đặc điểm hình thái và gây hại giòi (dòi) đục thân đậu Melanagromyza sojae Zehntner:

Chỉ tấn công cây đậu nành mà thôi. Loài này cũng đẻ trứng trên lá non và ấu trùng nở ra cũng đục ngoằn ngoèo trên phiến lá rồi mới qua cuống để đục vào thân cây. Tuy nhiên, ở trong thân chúng đục ở phần rổng của trụ trung tâm nên không làm chết cây con mà thường chỉ gây chết nhánh non và cây đậu bị chậm phát triển. Nhộng nằm trong phần lõi thân cây đậu nành.

Chu kỳ sinh trưởng cũng tương tự như như giòi (dòi) Ophiomyia phaseoli Tryon

Thành trùng, nhộng, triệu chứng thiệt hại của giòi (dòi) đục thân đậu Melanagromyza sojae Zehntner)

(Nguồn: Chi cục BVTV An Giang)

Biện pháp phòng trị giòi (dòi) đục thân đậu (Ophiomyia phaseoli Tryon, Melanagromyza sojae Zehntner):

 

Cách phòng trị thông thường là rải thuốc trừ sâu dạng hạt như BASUDIN 10H vào lúc tỉa đậu, chung với phân bón và tro trấu để bảo vệ cây con trong vòng 2 tuần đầu là đủ. Khi cần thiết, có thể phun BASUDIN 50EC để tiêu diệt.

Nguồn: Admin tổng hợp

2017-09-29 10:34:00

Trang liên kết