Hỏi đáp: Kỹ thuật trồng cây cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng/ Phan Kim Hồng Phúc b.s

Cây hồ tiêu

 Hỏi đáp: Kỹ thuật trồng cây cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng/ Phan Kim Hồng Phúc b.s; K.V Ahamed Baveppa. - Thanh niên, 2000

Tóm tắt: Giới thiệu kinh nghiệm trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm cây cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng từ kinh nghiệm của người nước ngoài

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 10:56:00

Trang liên kết