TRA CỨU BÁO - TẠP CHÍ

 

 1. GIỚI THIỆU

2. TÌM KIẾM NHAN ĐỀ

3. TÌM KIẾM MỤC LỤC

4. LÀM GÌ SAU KHI TÌM ĐƯỢC CÁC BÀI BÁO?

  

Để tra cứu báo và tạp chí có tại Thư viện, bạn có thể sử dụng hệ thống máy tính tại Thư viện hoặc nơi khác (nếu có kết nối mạng Internet)
- Vào website của Thư viện: http://elib.hcmuaf.edu.vn/, click vào menu Tra cứu tài liệu hoặc vào trực tiếp địa chỉ http://www.lib.hcmuaf.edu.vn/libol55/search/
- Click vào menu Báo/Tạp chí
 
Có hai cách tìm kiếm chính trên giao diện tra cứu Báo/Tạp chí:

 

   
Tìm kiếm nhan đề của báo, tạp chí khi bạn muốn biết một tên báo/tạp chí nào đó có ở trong Thư viện hay không, hoặc khi bạn muốn biết các thông tin chi tiết về một tên báo/tạp chí nào đó, ví dụ như cơ quan chủ quản, vị trí của tờ báo/tạp chí trên kệ v.v…
Ví dụ: Bạn muốn tìm các tờ báo có nhan đề chứa từ “tài chính”:
Nhập vào trường Nhan đề: tài chính
                        Kết quả tìm được bao gồm những báo/tạp chí mà nhan đề có từ “tài chính”:
   

 

 
 
Tìm kiếm mục lục khi bạn muốn tìm các bài báo cụ thể trong các báo/tạp chí.
Ví dụ: Bạn muốn tìm các bài báo về lĩnh vực “bất động sản”:
Nhập vào trường Mục lục: bất động sản
Kết quả tìm được bao gồm những tờ báo/tạp chí có các bài báo về lĩnh vực bất động sản:

 

Click vào một trong 3 số báo trên để xem chi tiết:

 

 
 Sau khi tìm kiếm được các bài báo phù hợp với nhu cầu của mình, người sử dụng nên ghi lại các thông tin và có thể tiến hành một trong hai cách sau:
 
-         Trực tiếp tìm kiếm bài báo trong kho: liên hệ với nhân viên phòng đọc để xác định vị trí của số báo/tạp chí
 
-         Liên hệ bộ phận Dịch vụ thông tin để được cung cấp tài liệu

 

Số lần xem trang : :7327
Nhập ngày : 21-10-2008
Điều chỉnh lần cuối :21-10-2008

Giới thiệu Cơ sở Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc và Liên Minh Viễn thông Quốc tế(02-05-2018)

Environmental Science(Hướng dẫn truy cập)(26-06-2011)

Giáo trình các Khoa(18-04-2011)

Environmental(08-04-2011)

TRỒNG RONG NHO XUẤT KHẨU: HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (10-12-2008)

NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ(08-12-2008)

NUÔI CÁ TRA BẰNG THỨC ĂN TỰ CHẾ(05-12-2008)

Liên hệ(15-08-2008)

Trang liên kết