Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiều,

Cây bông

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiều, Lê Thị Nguyên. : Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Kỹ thuật tưới nước, tiêu nước cho quá trình trồng và chăm sóc một số cây công nghiệp: bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc mía..

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 11:52:00

Trang liên kết