Cây đậu tương. -Ngô Thế Dân

Cây đậu tương

Cây đậu tương. -Ngô Thế Dân; Trần ĐÌnh Long.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Tài liệu nói về đặc điểm sinh học, kỹ năng trồng, chăm sóc, phòng bệnh và chế biến sử dụng sản phẩm từ cây đậu tương,

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-06 14:43:00

Trang liên kết