Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiếu

Cây bông

 Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên.-.: Nông nghiệp,2004

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin kỹ thuật tưới nước, tiêu nước cho loại cây công nghiệp trong đó có cây bông.

Vị trí: Thư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-12 15:04:00

Trang liên kết