Cây đậu xanh, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều.

Cây đậu xanh

 Cây đậu xanh, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều. - H.: Nông nghiệp, 1997.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm từ cây đậu xanh

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:12:00

Trang liên kết