Trồng mía/ Trần Văn Sỏi.

Cây mía

 Trồng mía/ Trần Văn Sỏi. - H.: Nông nghiệp, 1980.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:26:00

Trang liên kết