Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao/ Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cây mía

 Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao/ Bộ Nông nghiệp và PTNT. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp danh sách, đặc điểm của các giống mía có năng suất và chất lượng cao

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:38:00

Trang liên kết