Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng.

Cây lúa

 Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng. - H.: Nông Thôn, 1974.

 

Tóm tắt: Kỹ thuật tưới và chăm bón lúa vụ xuân

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:42:00

Trang liên kết