Cải tiến giống lúa/ P. R. Jennings

Cây lúa

 Cải tiến giống lúa/ P. R. Jennings...[et al]. - Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ, 1979.

Tóm tắt: Đặc điểm cải tiến tăng năng suất các giống lúa.

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:48:00

Trang liên kết