Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam/ Dương Văn Chín

Cây lúa

 Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam/ Dương Văn Chín, [và nh. ng. khác]. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2003.

Tóm tắt: Các loại cỏ dại và biện pháp phòng trừ cỏ dại cho cây lúa nước tại Việt Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:56:00

Trang liên kết