Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng/ Trần Ngọc Trang.

Cây lúa

 Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc các giống lúa lai của Trung Quốc

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:58:00

Trang liên kết