Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam/ Phạm Văn Lầm.

Cây lúa

 Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam/ Phạm Văn Lầm. . - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt:  Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam, biện pháp phòng trừ.

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:05:00

Trang liên kết