Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa, rau , mầu/ Đỗ Trọng Hùng.

Cây lúa

 Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa, rau , mầu/ Đỗ Trọng Hùng. - H.: Nông nghiệp, 1999.

Tóm tắt: Các mẫu xây dựng hệ thống thủy lợi cho cây lúa và cây rau hoa màu

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:24:00

Trang liên kết