Giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích.

Cây lúa

 Giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích. - H.: Nông nghiệp, 1994.

Tóm tắt: Các đặc điểm sinh trưởng và kinh tế của giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:33:00

Trang liên kết