Lúa lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Văn Hoan.

Cây lúa

 Lúa lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Văn Hoan. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển các giống lúa lai và kỹ thuật thâm canh các giống lúa lai

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:40:00

Trang liên kết