Kỹ thuật trồng các giống lúa mới/ Trương Đích.

Cây lúa

 Kỹ thuật trồng các giống lúa mới/ Trương Đích. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Đặc điểm và kỹ thuật trồng các giống lúa mới

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:43:00

Trang liên kết