Giáo trình cây lúa: Dùng trong các trường đại học nông nghiệp/ Đinh Văn Lữ.

Cây lúa

 Giáo trình cây lúa: Dùng trong các trường đại học nông nghiệp/ Đinh Văn Lữ. - H.: Nông nghiệp, 1978.

Tóm tắt: Giáo trình cây lúa (đặc điểm, kỹ thuật trồng) sử dụng trong các trường đại học nông nghiệp

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:19:00

Trang liên kết