Thâm canh lúa ở các vùng phía nam/ Dương Hồng Hiền.

Cây lúa

 Thâm canh lúa ở các vùng phía nam/ Dương Hồng Hiền. - TP. HCM: Nông nghiệp, 1986

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật thâm canh cây lúa nước phía Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:23:00

Trang liên kết