Lịch sử trồng lúa Việt Nam / Trần Văn Đạt..

Cây lúa

 Lịch sử trồng lúa Việt Nam / Trần Văn Đạt.. - [Việt Nam] : Nông nghiệp bền vững, 2011.

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử trồng lúa của Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:37:00

Trang liên kết