Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.

Cây lúa

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.- Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt: Cách thức sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy thu hoạch lúa, tài liệu do hiệp hội Cơ Khí Nông nghiệp Việt Nam xuất bản.

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:13:00

Trang liên kết