Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường / Võ Quang Minh

Cây lúa

 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường / Võ Quang Minh chủ biên ... [và những người khác].. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016

Tóm tắt: Tài liệu áp dụng công nghệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong ngành nông nghiệp, trong đó có cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:16:00

Trang liên kết