Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long / Ngô Ngọc Hưng

Cây lúa

 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long / Ngô Ngọc Hưng ... [và những người khác].. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016

Tóm tắt: Phương pháp quản lý độ phì nhiêu của đất trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:23:00

Trang liên kết