Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô/ Hoàng Minh.

Cây ngô

 Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô/ Hoàng Minh. - H.: Lao Động - Xã hội, 2005

Tóm tắt:  Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa màu, trong đó có cây ngô

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:17:00

Trang liên kết