Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao/ Trương Đích.

Cây ngô

 Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao/ Trương Đích. - H.: Nông nghiệp, 2002

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao áp dụng phương pháp kỹ thuật tiên tiến, tăng năng suất cây trồng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:24:00

Trang liên kết