Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô, khoai, sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường/ Phan Công Chung.

Cây ngô

 Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô, khoai, sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường/ Phan Công Chung. - Thanh Hoá.: Nxb.Thanh hoá, 2006

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:27:00

Trang liên kết