Ngô lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Thế Hùng

Cây ngô

 Ngô lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Thế Hùng. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái cây ngô lai và kỹ thuật thâm canh cây ngô lai năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:31:00

Trang liên kết