Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình/ Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương.

Cây ngô

 Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình/ Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Kỹ thuật sấy và bảo quản ngô giống trong gia đình

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:33:00

Trang liên kết