Khoai sắn: Khoai mì/ Hoàng Kim, Phạm Văn Biên.

Cây sắn

 Khoai sắn: Khoai mì/ Hoàng Kim, Phạm Văn Biên. - Tp.Hồ Chí Minh.: Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 1995.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển, kỹ thuật thâm canh cây sắn ( cây khoai mì) cho năng  xuất cao.

 

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-31 09:40:00

Trang liên kết